Paasposter 2011

Pasen 2011

“Als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg” (I Kor 15,14). Het christelijk geloof staat of valt met de waarheid van het getuigenis dat Christus is opgestaan uit de doden. Als men dit weglaat, kan men uit de christelijk traditie zeker nog een reeks noemenswaardige ideeën over God en over de mens halen, over het mens-zijn, en over hoe de mens zou moeten zijn – een soort religieus begrip van de wereld –, maar het christelijk geloof is dan dood. Jezus is in dat geval niet meer het criterium waarmee we oordelen. Het criterium is dan slechts nog ons persoonlijk waardeoordeel, dat uit de christelijke nalatenschap dát kiest wat nuttig lijkt. En dat betekent dat we aan onszelf zijn overgelaten. Onze eigen beoordeling heeft het laatste woord. Alleen als Jezus is verrezen, is er echt iets nieuws gebeurd dat de wereld en de situatie van de mens verandert. Dan wordt Hij, Jezus, het criterium waarop we kunnen vertrouwen. Omdat God zich toen werkelijk heeft gemanifesteerd.

Benedictus XVI

De gebeurtenis wil niet alleen zeggen, iets dat is gebeurd en waarmee alles is begonnen, maar datgene dat het heden wekt, dat het heden bepaalt, dat inhoud geeft aan het heden, dat het heden mogelijk maakt. Dat wat men weet of heeft, wordt ervaring als dat wat men weet of heeft iets is dat ons nu gegeven wordt: er is een hand die het ons nu aanreikt, een gezicht dat nu op de voorgrond treedt, bloed dat nu vloeit, een verrijzenis die nú plaatsvindt. Buiten dit “nu” is er niets!
Ons ik kan slechts worden bewogen, ontroerd, veranderd, door een tegenwoordigheid: een gebeurtenis. Christus is iets dat mij nu gebeurt.
Welnu, opdat hetgeen wij weten – Christus, al ons spreken over Christus – een ervaring wordt, is er een aanwezigheid nodig die ons provoceert en ons doordringt: het is een aanwezigheid zoals het voor Andreas en Johannes een aanwezigheid was. Het christendom, Christus, is precies dat wat het voor Andreas en Johannes was toen ze Hem achternagingen; stel je het moment voor dat Hij zich omdraaide, en hoe zij geraakt werden! En hoe ze meegingen naar zijn huis… Precies zo gaat het nu nog, tot op dit moment!

Luigi Giussani

Domenichino, Johannes de Doper wijst Jezus aan
Sant’Andrea della Valle, Rome
Foto: Scala, Florence

Geplaatst op 11 april 2011 om 18:49 · Permalink