Kerstposter 2011

Kerstmis 2011

De menselijke rede heeft een ingeboren behoefte aan “wat van waarde is en altijd blijft”. Deze behoefte is een voortdurende, onuitwisbaar in het mensenhart geschreven uitnodiging om op weg te gaan om Diegene te vinden die wij niet zouden zoeken als Hij ons niet reeds tegemoetgekomen was. In Hem vindt elke kwelling en elke verzuchting van het mensenhart vervulling. De vreugde van de liefde, het antwoord op het drama van lijden en verdriet, de kracht van de vergeving van een belediging en de overwinning van het leven op de leegte van de dood, alles vindt zijn voltooiing in het mysterie van zijn Menswording.

Benedictus XVI, Porta Fidei. Apostolische brief voor het Jaar van het geloof

Christus is niet “iets” wat naast het leven gezet wordt, maar is “iets ‘erbinnen'”: in je vreugde, in je vermoeidheid, in je meelopen of in je meeleven, in je afkeer of in je sympathie. Voor wie zich bewust is van het aanwezige Mysterie wordt het leven een voortdurende stroom van nieuwheid. Met de erkenning van deze dramatische aanwezigheid, met deze aanwezigheid waarin de godheid lichamelijk woont, “begint” iets nieuws: vandaag om elf uur, om één uur, om zes uur, om tien uur; morgen om drie uur, om vier uur. Op elke moment begint er iets nieuws.

Luigi Giussani


Lorenzo Lotto, De aanbidding der herders (1530). Brescia, Pinacoteca civica

Geplaatst op 1 december 2011 om 14:08 · Permalink