Paasposter 2012

Paasposter 2012

De imperator richtte zich tot de christenen en sprak: “Zonderlinge mensen!… Zegt mij nu zelf, christenen die verlaten zijt door de meerderheid van uw broeders en leiders, wàt is u het dierbaarste in het christendom?” Toen verrees starets Johannes en antwoordde zachtmoedig: “Grote heer! Voor ons is het dierbaarste in het christendom Christus zelf – Hij zelf en alles wat van Hem komt, want wij weten dat in hem de Goddelijke Volheid belichaamd is”.

Vladimir Solovjov, Korte vertelling van de Antichrist

Masaccio, De tempelbelasting (detail)

Geplaatst op 25 maart 2012 om 17:32 · Permalink