Kerstposter 2012

Kerstmis 2012

‘Niemand kan zeggen: ik heb de waarheid’, werpt men tegen – en terecht: niemand kan de waarheid hebben, de waarheid heeft ons, het is iets levends! Wij zijn niet haar bezitters, maar we zijn door haar gegrepen. God is ons zo nabij gekomen, dat Hijzelf een mens is – dat moet ons steeds opnieuw schokken en verrassen! Hij is zo dichtbij dat Hij één van ons is. Hij weet hoe het is om mens te zijn, hij kent het mens-zijn van binnenuit, hij heeft het ervaren met zijn vreugden en met zijn lijden. Als mens is Hij me nabij, op ‘gehoorsafstand’ nabij.

Benedictus XVI

Het grootste wonder dat de leerlingen dag na dag trof, was niet de genezing van de lamme of de blinde noch de reiniging van de melaatse. Het grootste wonder was Zijn blik die het mens-zijn onthulde en waaraan je je niet kon
onttrekken. Er is niets dat de mens zozeer overtuigt als een blik die omvat en aan het licht brengt wat hij is, die de mens aan zichzelf onthult. Jezus schouwde in het binnenste van de mens, niemand kon zich voor hem verbergen, tegenover hem hadden de diepste regionen van het bewustzijn geen geheimen.

Luigi Giussani


Gaetano Previati, De aanbidding der wijzen (1892). Milaan, Pinacoteca di Brera. (Foto: Getty Images)

Geplaatst op 9 december 2012 om 20:55 · Permalink