Aan de oorsprong van de christelijke claim

Als vervolg op Het religieuze zintuig beoogt dit boek voorbeelden te geven van hoe men zich bewust en op redelijke wijze kan hechten aan het christendom, rekening houdend met de reële ervaring. Aan de oorsprong van de christelijke claim poogt, in het bijzonder, de oorsprong van het geloof van de apostelen te definiëren. Dit boek geeft de reden aan waarom een mens in Christus kan geloven: de diepe menselijke en redelijke overeenstemming van zijn behoeften met de gebeurtenis van de mens Jezus van Nazaret.

In juli gepubliceerd bij uitgeverij Betsaida.

Geplaatst op 10 juli 2018 om 20:16 · Permalink