Het religieuze zintuig

Wat is de formule van de route naar de uiteindelijke betekenis van de werkelijkheid? De werkelijkheid beleven. De enige voorwaarde om altijd en waarachtig religieus te zijn, is altijd en intens de werkelijkheid te beleven, zonder iets te vergeten of te loochenen.

In 2017 is één van de meest centrale werken van Luigi Giussani in het Nederlands gepubliceerd. Het religieuze zintuig is het eerste deel van het ‘parcours‘ van zijn drie belangrijkste werken.

“Methode en ervaring: het zijn twee kernwoorden van Giussani. Vanaf zijn allereerste godsdienstlessen zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben niet hier om je mijn ideeën in te prenten, maar om je een adequate methode te leren waarmee je de dingen, die ik jullie zal vertellen, zelf kunt beoordelen. En wat ik je zal vertellen, is een ervaring vanuit tweeduizend jaar geschiedenis.’

Ik wens de lezers van dit boek toe, dat zij zich mogen laten verleiden om het onblusbare verlangen van ons hart naar het oneindige opnieuw serieus te nemen.”

Uit het voorwoord door kardinaal Simonis


Luigi Giussani, ‘Het religieuze zintuig’, Betsaida, ‘s-Hertogenbosch.

Het boek is te bestellen via de website van de uitgever.

De vertaler of iemand anders van Gemeenschap en Bevrijding is graag bereid het boek te komen presenteren in uw gemeente, parochie of gemeenschap. Neem hiervoor contact op met het secretariaat (info@clnederland.org).