Het risico van de opvoeding

Het risico van de opvoedingIn 2011 is de eerste Nederlandse vertaling in boekvorm van een werk van Luigi Giussani gepubliceerd.

Giussani (1922-2005), priester, godsdienstleraar en docent aan de Università Cattolica van Milaan, was oprichter van de kerkelijke beweging Comunione e Liberazione (Gemeenschap en Bevrijding).

De grote lijnen van Het risico van de opvoeding schreef Giussani al in de jaren zestig van de vorige eeuw. Vandaag de dag wordt de inmiddels klassieke tekst wereldwijd door tienduizenden ouders en opvoeders bestudeerd en met succes toegepast in gezinnen, scholen en andere educatieve gemeenschappen.

Opvoeden is voor Luigi Giussani e-ducare, uit de pupil halen wat er in zit en hem binnen-leiden in de werkelijkheid als geheel.
Onmisbare factoren van het opvoedingsproces zijn een omvattende werkhypothese (traditie), voorgesteld door een reële autoriteit (iemand die het proces zelf bewust heeft doorgemaakt), waarbij de pupil voortdurend uitgedaagd wordt tot een verificatie van het voorstel, binnen een geleidelijk aan toenemende persoonlijke vrijheid.

De Nederlandse uitgave wil er mede aan bijdragen de “sociale tijdbom” het hoofd te bieden die, volgens recent grootschalig onderzoek (F. Spangenberg & M. Lampert, De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders, uitg. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2009, p. 28.), het gebrek aan heldere ideeën over opvoeding in Nederland aan het creëren is.

Luigi Giussani, ‘Het risico van de opvoeding’, Stichting Levende Mens, Leiden, 76 blz., € 11,49.

Het boek is hier te bestellen.

Het risico van de opvoeding, geschreven in de compacte, essentiële stijl van Giussani, is zeer nuttig als studietekst voor ouders, onderwijzers, docenten, priesters en andere opvoeders die de aan hen toevertrouwde kinderen en jongeren willen opvoeden volgens de grote pedagogische richtlijnen van de christelijke traditie.
De vertaler of iemand anders van Gemeenschap en Bevrijding is graag bereid het boek te komen presenteren op uw school, in uw parochie of gemeenschap. Neem hiervoor contact op met het secretariaat (info@clnederland.org).