Een bijzondere geschiedenis

Een “bijzondere geschiedenis is de sluitsteen van de christelijke opvatting van de mens, van zijn moraliteit, van zijn relatie met God, met het leven, met de wereld. Onze hoop is in Christus, in die Aanwezigheid die we, hoe verstrooid en vergeetachtig we ook zijn, niet meer uit de aarde van ons hart kunnen weghalen – althans niet tot en met het laatste kruimeltje –, vanwege heel de traditie waarbinnen Hij tot bij ons gekomen is”.

Luigi Giussani op de kerstposter die ook hier is te downloaden.

Geplaatst op 23 december 2017 om 13:17 · Permalink

In het begin was het niet zo!

In het begin was het niet zo - vierkantDe Nederlandse vertaling van de aantekeningen van de woorden van Davide Prosperi en Julián Carrón tijdens de Dag van de opening van het jaar van de volwassenen en studenten van CL, zoals voorgesteld op 13 oktober in Utrecht.

Geplaatst op 14 oktober 2017 om 17:30 · Permalink

“Zalig de armen van geest”

De volledige tekst van de geestelijke oefeningen van de Fraterniteit van CL staat nu online in de Nederlandse vertaling, niet alleen de inleiding van de vrijdagavond, maar ook de teksten vanaf de zaterdagochtend getiteld ‘Zalig de armen van geest’.

Geplaatst op 2 juli 2017 om 18:03 · Permalink

Mijn hart is blij omdat U, Christus, leeft

De Nederlandse vertaling van de inleiding van de Geestelijke Oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding staat online. De inleiding werd gegeven op 28 april in Rimini. De Geestelijke Oefeningen waren getiteld: ‘Mijn hart is blij omdat U, Christus, leeft‘.

Geplaatst op 26 mei 2017 om 22:13 · Permalink

‘Het grootste van alle wonderen, mijn kind’

De Paasposter van dit jaar is hier te downloaden met een tekst van Charles Péguy:

‘Het grootste van alle wonderen, mijn kind,
het grootste van alle mysteries….’

Geplaatst op 15 april 2017 om 18:58 · Permalink

‘Een zinderende, vibrerende kerk’

Kardinaal Simonis, aartsbisschop emeritus van Utrecht, ging op 25 februari voor in deze Mis bij gelegenheid van de 12e sterfdag van don Giussani en de 35e verjaardag van de erkenning, door paus Johannes Paulus II, van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding.

We publiceren een deel van de teksten van zijn inleiding en preek.

Geplaatst op 13 maart 2017 om 22:15 · Permalink

Brief paus Franciscus aan Carrón

Recentelijk heeft Julián Carrón, de voorzitter van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, een handgeschreven brief gekregen van paus Franciscus. De Nederlandse vertaling publiceren we hier. Zie de internationale website voor de tekst in andere talen.

Geplaatst op 10 januari 2017 om 22:51 · Permalink

‘Heer ik ben een zondaar, kom met Uw barmhartigheid’

canto-dulcis-christebedevaart-heilig-jaar-barmhartigheid

De Nederlandse tekst van de lezing die werd gegeven aan het einde van de bedevaart ter gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid in Heiloo op 8 oktober is online beschikbaar.

Geplaatst op 17 oktober 2016 om 22:16 · Permalink

‘Met eeuwige liefde heb ik je liefgehad’

Exercities CL 2016De volledige Nederlandstalige tekst van de Geestelijke Oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding staat nu online.
Hier te downloaden.

In andere talen is de tekst op de internationale site te verkrijgen.

Geplaatst op 12 juni 2016 om 11:33 · Permalink

‘Ik had medelijden met jouw nietigheid’

De inleiding van de geestelijke oefeningen die 21-22 mei werden gehouden is gepubliceerd. Dit is een vertaling van de tekst van Júlian Carrón tijdens de geestelijke oefeningen op 29 april in Rimini. De Nederlandse tekst is hier te downloaden.

Geplaatst op 23 mei 2016 om 21:46 · Permalink