Stichting Levende mens

Doel

Het doel van de stichting is het voorstellen en bevorderen van een opvoeding tot dagelijks leven in overeenstemming met de betekenissen, de waarden en het bewustzijn van de werkelijkheid zoals die begrepen worden middels de christelijke boodschap en in overeenstemming met de ervaring en traditie van de rooms-katholieke Kerk. De stichting biedt hulp aan behoeftigen in overeenstemming met het christelijke begrip van caritas, op wijzen die het bestuur van geval tot geval zal beslissen.

Beleidsplan

Voor de organisatie en de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële aspecten verwijzen we naar het hier te downloaden beleidsplan.
Jaarverslag 2012 Levende mens Jaarverslag 2013 Levende mens-pageJaarverslag 2014 Levende mensJaarverslag 2015 Levende mens

Jaarverslagen

Hiernaast kunt u de jaarverslagen inclusief de financiële verantwoording downloaden.

Contact
Stichting Levende mens
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden
ppvanderlee@gmail.com
NL39ABNA0437613224
KvK nummer 50473263
Fiscaal nummer 822823950
06 – 436 10 782