Stichting Vrienden van Siberië

Doel

Doel van de stichting is “fondsen te werven voor de ondersteuning van de missie van de leden van de Priesterbroederschap van de Missionarissen van Sint Carolus Borromeus en van andere rooms-katholieke missionarissen in Rusland en in andere ontkerstende landen, om bij te dragen in de kosten van hun levensonderhoud en aan de overige dagelijkse en buitengewone uitgaven voor hun pastorale, educatieve, charitatieve en culturele werk”.

Beleidsplan

Voor de organisatie en de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen we naar het hier te downloaden beleidsplan.

Contact

Stichting Vrienden van Siberië
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden
vriendensiberie@gmail.com
06-43610782

KvK nummer 17203487
Fiscaal nummer 817711776