Het charisma van Gemeenschap en Bevrijding

“Een charisma”, zo schreef Giussani, “kan gedefinieerd worden als een gave van de Geest, gegeven aan een persoon in een specifieke historische context, zodat deze persoon een geloofservaring kan beginnen dat op een of andere manier nuttig is voor het leven van de Kerk. Ik geef hier het existentiële karakter van charisma: het maakt de christelijke boodschap zoals doorgegeven door de apostolische traditie, meer overtuigend, sterker, meer “benaderbaar”. Een charisma is het uiteindelijke resultaat van de Menswording, wat wil zeggen, een speciale manier waarop het Feit van Jezus Christus Mens en God mij bereikt, en waardoor het door mij anderen kan bereiken.”

De essentie van het charisma van Gemeenschap en Bevrijding kan door drie factoren aangegeven worden.

“vanaf het eerste klasuur aan de Berchet middelbare school in Milaan” herinnert Giussanni zich, “wilde ik mijn studenten tonen wat me bewoog: niet de wil om hen te overtuigen dat ik gelijk had, maar het verlangen om hen de redelijkheid van het geloof te tonen, dat is , dat hun vrijwillige aanhang tot de christelijke boodschap nodig was voor de ontdekking van wat ik hen vertelde over de noden van hun harten, op een wijze die redelijk is. Alleen deze dynamiek van herkenning, maakt wie tot onze beweging behoort creatief en een protagonist, en niet zo maar iemand die formules  en dingen opdreunt die hij gehoord heeft. Daarom, lijkt het me, dat een charisma een sociaal fenomeen opwekt dat iets is dat niet gepland is, maar als een beweging van mensen die veranderd worden door een ontmoeting, die uiteindelijk de wereld, de omgeving, en de omstandigheid die ze tegenkomen meer menselijk maken. De gedachtenis van Christus leidt, als ze geleefd wordt, onvermijdelijk tot een aanwezigheid in de gemeenschap, boven en voorbij ieder gepland resultaat.”

In zijn brief aan Luigi Giussani voor de twintigste verjaardag van de Broederschap van G&B, schreef Paus Johannes Paulus II: “Als ik terugkijk naar het leven en de werken van de Beweging valt mij in de eerste plaats de betrokkenheid op die jullie hebben om te luisteren naar de noden van de mens van vandaag. De mens stopt nooit met zoeken … De Beweging heeft om die reden niet gekozen en kiest niet om een weg aan te duiden, maar dé weg naar de oplossing van dit existentiële drama. Deze weg, zoals jullie zo vaak bevestigen, is Christus”.

In zijn brief aan Paus Johannes Paulus II bij de vijftigste verjaardag van G&B, schreef Giussani: “niet alleen wilde ik niet iets “stichten”, maar ik geloof dat het geniale van de Beweging die ik geboren zag worden ligt in het aanvoelen van de dringendheid de nood te verkondigen om terug te keren tot de elementaire aspecten van het Christendom, waarmee ik wil zeggen, de passie van het christelijke feit in haar oorspronkelijke elementen an sich, en niets meer”.