‘Ik heb de Kerk niet nodig om…’

Het derde en laatste boek van Luigi Giussani’s ParCours – Waarom de Kerk – is verschenen in Nederlandse vertaling.
Het zal aanstaande zaterdag 22 juni om 20.00 uur gepresenteerd worden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg, door Filip de Rycke, rector van het grootseminarie van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch (het St.Janscentrum), en Arjan Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Jullie zijn van harte uitgenodigd voor deze mooie gebeurtenis!
De presentatie zal ook vertaald worden in het Engels: neem hiervoor een FM-ontvanger met headset mee.
Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

Geplaatst op 16 juni 2019 om 16:31 · Permalink

#ikbenNoa

Op zondag 2 juni is, volgens haar eigen wil, de zeventienjarige Noa Pothoven gestorven. Hierbij een poging om vanuit onze ervaring een oordeel te geven over deze tragische gebeurtenis. Zie de flyer.

Geplaatst op 10 juni 2019 om 14:55 · Permalink

‘Wat houdt stand in de tijd?’

De Nederlandse vertaling van de hele tekst van de geestelijke oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding die werden gehouden van 24 tot en met 26 mei staat nu online op deze pagina.

Geplaatst op 28 mei 2019 om 21:11 · Permalink

Katholiek, dus voor iedereen

“In this ultrasecularized nation, where the Church makes the news only because of its deserted cathedrals, an elementary school in Vught became the subject of a political controversy. Laurens Peeters recounts the adventure that began with some other parents who put their faith into action.” “This is our greatest challenge, truly to become ourselves, in order to serve the common good.”

Een artikel over de oprichting van basisschool Misha de Vries in de online editie van april van het tijdschrift Traces.

Geplaatst op 19 april 2019 om 15:45 · Permalink

Wat leeft is iets aanwezigs!

“Opnieuw beginnen is niet vanzelfsprekend, het is een genade, het is ondubbelzinnig teken van de zorg die God heeft voor eenieder van ons. Wat een schok, wat een dankbaarheid, wanneer we ons realiseren dat we niet worden overgelaten aan onze nietigheid! Maar deze genade heeft ieder van ons aanvaard, anders zouden we hier nu niet zijn.” – Julián Carrón

De tekst van de dag van de opening van het jaar van de volwassenen en studenten van Gemeenschap en Bevrijding staat online. Die dag werd op 13 oktober jl. gehouden in Utrecht en op 29 september in Milaan.

Geplaatst op 14 oktober 2018 om 12:55 · Permalink

The Church is open

“Mission doesn’t mean building big structures. It’s living your relationship with Christ together with the people whom you are given, even if it’s a small number.” In het zomernummer van het internationale tijdschrift Traces is een artikel verschenen over CL gemeenschap in Tilburg: ‘The Church is open’, in: Traces July/August 2018

Geplaatst op 27 juli 2018 om 22:10 · Permalink

Aan de oorsprong van de christelijke claim

Als vervolg op Het religieuze zintuig beoogt dit boek voorbeelden te geven van hoe men zich bewust en op redelijke wijze kan hechten aan het christendom, rekening houdend met de reële ervaring. Aan de oorsprong van de christelijke claim poogt, in het bijzonder, de oorsprong van het geloof van de apostelen te definiëren. Dit boek geeft de reden aan waarom een mens in Christus kan geloven: de diepe menselijke en redelijke overeenstemming van zijn behoeften met de gebeurtenis van de mens Jezus van Nazaret.

In juli gepubliceerd bij uitgeverij Betsaida.

Geplaatst op 10 juli 2018 om 20:16 · Permalink

…merken jullie het niet?

“Het vermogen de dingen op te merken behoort tot de natuur van de mens, is deel van zijn grootsheid die in geen ander schepsel zijn weerga kent. Helaas heeft de vanzelfsprekendheid of de oppervlakkigheid in ons dikwijls de overhand. … hoe kunnen wij, zo broos als we zijn, Hem echt leren kennen?”

De hele Nederlandstalige tekst van de geestelijke oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding in Nieuwkuijk staat nu online. Hier te downloaden

Geplaatst op 20 juni 2018 om 22:23 · Permalink

Kijk, Ik maak iets nieuws:…

De Nederlandstalige tekst van de inleiding van de geestelijke oefeningen die dit weekend worden gehouden in Nieuwkuijk is hier gepubliceerd.

Hier te downloaden

Geplaatst op 1 juni 2018 om 19:27 · Permalink

Sindsdien kan een mens altijd veranderen

Sinds de dag waarop Petrus en Johannes naar het lege graf renden en Hem daarna, verrezen en levend, onder hen aanwezig zagen, kan alles veranderen. Sindsdien kan een mens altijd veranderen, kan hij leven, opnieuw leven. De aanwezigheid van Jezus van Nazareth is als het levenssap dat – mysterieus maar zeker – onze dorheid van binnenuit nieuw leven geeft en het onmogelijke mogelijk maakt: wat voor ons niet mogelijk is, is niet onmogelijk voor God. Zodat, voor wie oprechte ogen en een oprecht hart heeft, een nauwelijks waarneembare nieuwe menselijkheid zichtbaar wordt, door het gezelschap heen van degenen die erkennen dat Hij aanwezig is: God-met-ons. Een nauwelijks waarneembare, nieuwe menselijkheid, zoals wanneer de bittere en dorre natuur weer groen wordt. – Luigi Giussani

Geplaatst op 14 maart 2018 om 13:16 · Permalink